Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 października 2022 r. wszczęto postępowanie wspólne pn. Usługa wykonania dokumentacji aplikacyjnej projektu inwestycyjnego dla Sieci Badawczej Łukasiewicz (w tym zwłaszcza Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie) finansowanego ze środków europejskich – wspólne postępowanie Centrum Łukasiewicz, 7 Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz i Politechniki Warszawskiej, nr sprawy: BZP.201.21.2022.

Zapraszamy do Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki na NOC INNOWACJI, która odbędzie się 22 października 2022 r. w Warszawie przy ul. M. Pożaryskiego 28, w godzinach 15:00-20:00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest: "Dostawa paliwa gazowego na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz" prowadzonym przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest: "Zakup sportowych kart/karnetów/abonamentów miesięcznych dla pracowników, osób towarzyszących i dzieci dla wybranych podmiotów Sieci Badawczej Łukasiewicz"