Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Language: PL | EN

Deklaracja dostępności strony internetowej Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wiele treści na stronie, w tym ilustracje i multimedia, nie zawiera dostępnych cyfrowo treści alternatywnych.
 • Nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
 • Nie wszystkie dokumenty w formatach doc, docx są dostępne cyfrowo (błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
 • Elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski nawigacji głównej, pola wyboru w formularzach, przyciski w odtwarzaczu wideo i karuzelach z informacjami nie są możliwe do obsługi tylko przy pomocy klawiatury.
 • Elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski nawigacji głównej, pola wyboru w formularzach i przyciski w odtwarzaczu wideo nie posiadają styli fokusu.
 • Niektóre elementy interfejsu użytkownika są ułożone graficznie inaczej, niż następuje po nich nawigacja klawiaturą.
 • Nie wszystkie pola formularzy posiadają funkcjonalność podpowiadania odpowiednich wartości.
 • W serwisie obecne są treści, które są wyróżnione tylko kolorem.
 • Niektóre podstrony zawierają nawigację główną niespójną z nawigacją w reszcie serwisu.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • Dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Ł-IEL i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Chim.
 • E-mail: a.chim@iel.pl
 • Telefon: +48 22 11 25 219

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki
 • Adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
  ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
  04-703 Warszawa
 • E-mail: iel@iel.pl
 • Telefon: +48 22 11 25 200

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Obiekt chroniony całodobowo, teren zamknięty;
 • Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;
 • Brak podjazdów dla osób na wózkach;
 • Brak toalet dla osób niepełnosprawnych;
 • W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń dla osób niewidomych lub słabowidzących.