Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Language: PL | EN

EMC

Badania EMC w  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Elektrotechniki

Laboratorium Badawcze i Wzorcujące Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki w Warszawie od lat 90-tych przeprowadza badania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Posiada certyfikat akredytacji nr AB 022, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Po gruntownej modernizacji w 2017 roku laboratorium wyposażone jest w nowoczesne, samodzielne stanowiska badawcze światowych producentów aparatury badawczej i pomiarowej oraz posiada kompetentny zespół, zapewniający wysoką jakość usług dla firm zainteresowanych wykonaniem badań typu lub badań inżynierskich urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych lub elektronicznych.

Oferta badań laboratorium EMC obejmuje m.in.:

 • badania odporności na zaburzenia elektromagnetyczne, w tym: na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych w zakresie 30 MHz - 3 GHz i natężeniu
  do 10 V/m, na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej,
  na wyładowania elektrostatyczne (ESD), na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (BURST), na udary (SURGE), na zapady napięcia
  i krótkie przerwy w zasilaniu, na pole magnetyczne impulsowe oraz o częstotliwości sieci elektroenergetycznej, na obecność składowej zmiennej w stałym napięciu zasilającym,
  na wahania napięcia, na tłumiony przebieg oscylacyjny, na asymetryczne zaburzenia przewodzone w zakresie 0 Hz - 150 kHz,
 • badania emisji wahań napięcia i migotania światła oraz emisji harmonicznych prądu,
 • pomiary emisji przewodzonej w zakresie częstotliwości 9 kHz - 30 MHz i promieniowanej
  w zakresach częstotliwości 9 kHz - 30 MHz (antena 3-pętlowa) oraz 30 MHz - 3 GHz (komora GTEM).

Oferowane badania stanowią podstawę dla procesu certyfikacji oraz uzyskania deklaracji zgodności z wymaganiami dyrektywy EMC. Umożliwiają również poprawę urządzeń w celu osiągnięcia wymagań co do kompatybilności elektromagnetycznej.

Zakres akredytacji PCA nr AB022 obejmuje badania według następujących norm:

Odporność

Emisja

PN-EN 61000-4-2:2011
PN-EN 55014-2:2015-06
PN-EN 55024:2011+A1:2015-08
PN-EN 61000-6-1:2008
PN-EN 61000-6-2:2008
PN-EN 61547:2009
PN-EN 61000-4-2:2011

PN-EN 61000-4-3:2007+A1:2008+
IS1:2009+A2:2011

PN-EN 61000-4-4:2013-05
PN-EN 61000-4-5:2014-10
PN-EN 61000-4-6:2014-04

PN-EN 61000-4-8:2010
PN-EN 61000-4-9:2016-11
PN-EN 61000-4-11:2007

PN-EN 61000-4-16:2016-05

PN-EN 61000-4-18:2009+A1:2011
PN-EN 61000-4-29:2004

PN-CISPR 16-2:1999
PN-EN 61000-3-3:2013-10
PN-EN 61000-3-2:2014-10

PN-EN 61000-6-3:2008+A1:2012
PN-EN 61000-6-4:2008+A1:2012
PN-EN 55011:2016-05
PN-EN 55014-1:2012
PN-EN 55015:2013-10+A1:2015-08