Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Language: PL | EN

Prace IEL 2014

PRACE IEL -  2014, vol. LXI


Krzysztof KRASUSKI:
Investigation of unipolar contacts with axial magnetic field
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 5
Alexander AFANASYEV, Alecej NIKOLAEV:
Mathematical model of the permanent magnet field in the air gap of electrical machine
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 21
Wojciech KRAJEWSKI:
Numerical evaluation of the electric field in a compact switchgear of medium voltage
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 35
Stanisław GALLA, Tomasz LISEWSKI, Wojciech WŁADZIŃSKI:
Interlaboratory comparison of the electromagnetic emission measurements using FARand GTEM test sites up to 1 GHz
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 49
Yelena VOLOKITINA, Andrey VLASOV, Yury OPALEV:
Application of field mathematical models for designing of windings of brushless permanent magnet motors
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 59
Anna GUZOWSKA, Wojciech SKRZECZANOWSKI, Andrzej ANTONIK:
Wykorzystanie metody LIBS do badań porównanwczych zabytków autorstwa Martina Schnella.
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 67
Wojciech GRZESIAK, Marek ŻUPNIK:
Analiza możliwości i zasadności zastosowania technologii SSL LED w procesie doświetlania upraw trawy pszenicznej
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 87
Wojciech GRZESIAK, Marek ŻUPNIK, Renata WOJCIECHOWSKA:
Praktyczna realizacja wielostanowiskowego programowalnego systemu doświetlania roslin zbudowanego w oparciu o technologie SSL LED
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 97
Jan PILARSKI, Maciej KOCUREK:
Dystrybucja promieniowania w roślinach
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 109
Andrzej WIŚNIEWSKI, Dariusz GROCHOWINA:
Ogólny wskaźnik oddawania barw jako kryterium oceny jakości źródeł światła stosowane w Rozporządzeniach Komisji Europejskiej
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 121
Antoni RÓŻOWICZ, Marcin LEŚKO:
Wpływ kształtu napięcia zasilania na parametry świetlne i elektryczne niskociśnieniowych rtęciowych lamp wyładowczych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 145
Artur WODYŃSKI, Maciej SULIGA, Krzysztof CHWASTEK:
Blachy elektrotechniczne o ziarnach zorientowanych - wybrane zagadnienia
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 159
Michał JANASZEK:
Analiza pracy silnika synchronicznego o wzbudzenia elektromagnetycznym szeregowym
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 5
Maria DŁUGASZEK:
Zastosowanie spektrometrii absorpcji atomowej w analizie pierwiastkowej próbek klinicznych (KRWI)
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 29
Wojciech SKRZECZANOWSKI, Jan MARCZAK, Bartosz DAJNOWSKI, Andrzej KOS, Janina KOCHANOWSKA, Janusz MRÓZ:
Badania i statystyczna analiza widm LIBS koron Piety ze Skrzatusza
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 39
Elżbieta MODZELEWSKA, Agnieszka PAWLAK, Wojciech SKRZECZANOWSKI:
Badanie obrazów sztalugowych metodą LIBS z wykorzystaniem analizy statystycznej
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 63
Antoni RÓŻOWICZ, Krzysztof BARAN:
Oddziaływanie termiczne pomiędzy źródłami HP LED zainstalowanymi na wspólnym radiatorze
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 87
Krzysztof CZYŻ, Antoni RYCYK, Marek STRZELEC, Antoni SARZYŃSKI, Jan MARCZAK:
Bezpośrednie laserowe wytwarzanie struktur periodycznych metodą litografii interferencyjnej
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 99
Antoni SARZYŃSKI, Danuta Chmielewska, Jan MARCZAK, Marek STRZELEC, Krzysztof SZAMAŁEK, Roman GEBEL:
Aktywacja barwnego szkliwa ceramicznego za pomocą promieniowania laserowego
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 115
Antoni SARZYŃSKI, Danuta CHMIELEWSKA, Jan Marczak, Andrzej OLSZYNA, Marek STRZELEC, Roman GEBEL:
Utrwalanie warstw barwnych na podłożach szklanych za pomocą promieniowania laserowego
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 127
Jadwiga SÓJKA-LEDAKOWICZ, Wojciech CZAJKOWSKI, Joanna LEWARTOWSKA, Justyna MAMNICKA, Marcin H. KUDZIN, Wiesława LOTA:
Nowe absorbery organiczne do modyfikacji wyrobów z włókien celuzozowych przeznaczonych na środki ochrony indywidualnej przed promieniowaniem nadfioletowym
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 145
Agnieszka WOLSKA, Dariusz SAWICKI:
Zmierzchowa czułość kontrastowa jako dodatkowy parametr oceny zmęczenia wzroku spowodowanego ekspozycją na olśnienie przykre
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 157
Jarosław MŁYŃCZAK, Krzysztof KOPCZYŃSKI, Jan KUBICKI, Jadwiga MIERCZYK:
Możliwości zdalnego wykrywania par alkoholu w kabinach z oknami
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 167
Jacek Sosnowski:
Efekty radiacyjne w akceleratorach jądrowych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 189
Konstanty MARSZAŁEK, Tomasz STAPIŃSKI:
Rozwój cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 199
Janusz KOZAK:
Badania elektromagnesów nadprzewodnikowych w procesie ich wytwarzania i eksploatacji
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 5
Marek GODLEWSKI, Grzegorz ŁUKA, Rafał PIETRUSZKA, Łukasz WACHNICKI, Bartłomiej S.WITKOWSKI:
ZnO dla fotowoltaiki
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 5
Grzegorz OWCZAREK, Grzegorz GRALEWICZ:
Sposób prezentacji graficznej informacji wyświetlanych w modelu rzeczywistości wzbogaconej zintegrowanym z przyłbicą spawalniczą
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 15
Jacek DUDZIŃSKI:
Typoszereg silników do napędu bezpośredniego małych pojazdów elektrycznych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 31
Kazimierz DRABCZYK:
Kontakty elektryczne krystalicznych krzemowych ogniw fotowoltaicznych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 41
Adam OWCZARKOWSKI, Paweł BACHMAN, Jarosław GOŚLIŃSKI, Piotr OWCZAREK, Roman REGULSKI:
Sterowanie nieliniowe backstepping wahadła odwróconego z napędem inercyjnym
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 51
Sylwia GRANKOWSKA-CIECHANOWICZ, Agnieszka IWAN, Agnieszka WOŁOŚ, Krzysztof P. KORONA, Maria KAMIŃSKA:
Badanie procesu transferu ładunku wzbudzanego światłem w organicznych ogniwach słonecznych za pomocą czasowo rozdzielczej fotoluminescencji i pobudzanego światłem elektronowego rezonansu spinowego
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 65
Dominik RYBARCZYK, Grzegorz PITTNER, Roman REGULSKI:
Badania serwonapędu elektrohydraulicznego z zaworem proporcjonalnym sterowanym silnikiem synchronicznym z regulatorem typu PI
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 73
Jan GODLEWSKI, Ryszard SIGNERSKI, Grażyna JAROSZ, Małgorzata OBAROWSKA, Justyna SZOSTAK:
Jedno- i dwuwarstwowe ograniczne ogniwa fotowoltaiczne
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 81
Ryszard SIGNERSKI, Grazyna JAROSZ, Justyna SZOSTAK, Jan GODLEWSKI:
Struktury fotowoltaiczne z planarnym heterozłączem półprzewodnik II-VI / półprzewodnik molekularny
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 91
Maciej SKIBIŃSKI, Katarzyna ZNAJDEK, Katarzyna TADASZAK, Witold POSADOWSKI, Mirosław SAWCZAK:
Analiza właściwości cienkich warstw TiO2 do aplikacji w elastycznych przyrządach fotowoltaicznych i optoelektronicznych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 99
Rafał PIETRUSZKA, Grzegorz ŁUKA, Bartłomiej S.WITKOWSKI, Krzysztof KOPALKO, Eunika ZIELONY, Piotr BIEGAŃSKI, Ewa PŁACZEK-POPKO, Marek GODLEWSKI:
Struktury fotowoltaniczne oparte o heterozłącze ZnO/Si
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 113