Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Language: PL | EN

Prace IEL 2015

PRACE IEL -  2015, vol. LXII


Konrad DĄBAŁA:
Hybrydowa metoda wyznaczania sprawności silników indukcyjnych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 5
Piotr GRZEJSZCZAK, Roman BARLIK:
Wybrane sposoby minimalizacji łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących z twardą komutacją
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 5
Waldemar CHMIELAK, Adam SMOLARCZYK:
Badanie przyczyn eksplozji kondensatorów lamp metalohalogenkowych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 15
Jerzy MARZECKI, Paweł MIKOŁAJCZUK:
Analiza algorytmów rozwiązywania zadania optymalizacji wieloetapowej przy badaniu rozwoju stacji 110 kV/SN
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 27
Zbigniew POCHANKE, Tadeusz DASZCZYŃSKI:
Obwód zastępczy uzwojenia z rdzeniem
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 39
Jerzy PRZYBYSZ, Maciej OWSIŃSKI, Zbigniew PIĄTEK:
Praktyczne aspekty wytrzymałości zwarciowej urządzeń z półprzewodnikami mocy
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 47
Marcin BAJKOWSKI, Remigiusz OLESIŃSKI, Marek RADOMSKI:
Modelowanie układu sterowania nawijarki taśmy stalowej
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 63
Andrzej Ł. Chojnacki:
Funkcje niezawodnościowe przyłączy elektroenergetycznych nN
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 71
Andrzej Ł. Chojnacki:
Porównanie wskaźników i właściwości niezawodnościowych przyłączy napowietrznych i kalowych nN
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 93
Paweł CZAJA, Paweł BOROWIK:
Skuteczność wyłączników różnicowoprądowych w obwodach instalacji elektrycznej z przemiennikami częstotliwości
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 109
Tomasz GAJOWIK, Mariusz MALINOWSKI:
Przegląd topologii przekształtników wielopoziomowych pod kątem zastosowania w inteligentnym transformatorze
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 121
Arkadiusz GARDECKI:
Doświadczenia z eksploatacji humanoidalnych robotów NAO
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 131
Jacek KARCZEWSKI, Paweł SZUMAN:
Optymalizacja pracy bloku energetycznego na podstawie badań symulacyjnych różnych konfiguracji układów automatyki
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 142
Janusz BANDEL, Witold MIELCAREK, Henryk SIBILSKI:
Wpływ modyfikacji warystorów do ograniczników przepięć typu SPD na rozkład konduktywności i na charakterystyki przewodzenia
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 153
Maciej CIUBA, Maciej OWSIŃSKI:
Porównanie temperaturowych własności pojemnościowych dzielników napięcia o różnych konstrukcjach członu wysokonapięciowego
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 169
Andrzej CYGANIK, Mirosław WCIŚLIK:
Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 183
Antoni RÓŻOWICZ, Mariusz DELĄG:
Wpływ warunków otoczenia na wybrane parametry świetlne promieniowania emitowanego przez niskociśnieniowe rtęciowe lampy wyładowcze
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 5
Jan KUBICKI:
Monochromatyczny promiennik do detekcji CO2
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 15
Artur HEJDUK, Andrzej Dzierżyński, Henryk SIBILSKI, Sławomir KOZAK, Stanisław KWIATKOWSKI:
Wyłączniki próżniowe na napięcie 24 kV opracowane w Instytucie Elektrotechniki
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 25
Marcin PARCHOMIUK, Grzegorz GROCHOWSKI:
Przetwornica statyczna z trzypoziomowymi przekształtnikami typu NPC do zastoosowań trakcyjnych - symulacje i wyniki eksperymentalne
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 35
Anita WOŹNY:
Źródła światła wykorzystywane w produkcji ogrodniczej
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 47
Lucyna HEMKA, Maciej RAFAŁOWSKI:
Stymulator światła słonecznego przeznaczony do badań ognie fotowoltaicznych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 55
Andrzej PAWLAK:
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zamienników żarówek
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 67
Walenty OWIECZKO, Marian GILEWSKI:
Optymalizacja parametrów dyskretyzacji w systemach diagnostyki obrazowej
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 83
Krzysztof KRASUSKI, Przemysław BEROWSKI, Andrzej DZIERŻYŃSKI, Artur HEJDUK, Sławomir KOZAK, Henryk SIBILSKI:
Analysis of ARC in a vacuum chamber with an AMF
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 91
Michał JANASZEK:
Analiza wpływu niejednakowych parametrów silników na pracę wielosilnikowego napięcia trakcyjnego
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 5
Zdzisław KRZEMIEŃ:
Nowa koncepcja wzbudzenia elektromagnetycznego bezszczotkowej maszyny synchronicznej
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 31
Edmund LISAK, Lucyna HEMKA, Ryszard ŁUKASIAK, Andrzej PUTERNICKI:
Innowacyjna oprawa oparta na elektroluminescencyjnych źródłach światła przeznaczona do potrzeb fototerapii żółtaczki u noworodków
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 41
Katarzyna JUREK, Janina KABATC:
Barwniki skwaryliowe jako sondy fluorescencyjne do oznaczania biocząsteczek
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 57
Grażyna GILEWSKA:
Dokladność wyznaczania parametrów stawów biodrowych dzieci na podstawie obrazów uzyskiwanych z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 65
Krzysztof KLAMKOWSKI, Waldemar TREDER, Agnieszka MASNY:
Wpływ doświetlania lampami sodowymi i LED na aktywność fotosyntetyczną wzrost oraz plonowanie roślin truskawki
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 73
Agnieszka BANASZAK, Przemyslaw TABAKA, Justyna WTORKIEWICZ:
Analiza wybranych właściwości różnych typów luksomierzy
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 83
Grzegorz OWCZAREK, Grzegorz GRALEWICZ:
Ocena przepuszczania światła dla szyb stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 101
Maciej KOCUREK, Jan PILARSKI:
Wpływ światła o zmodyfikowanym widmie na intensywność fotosyntezy
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 107
Stanisław MARZEC:
Zagrożenie promieniowaniem optycznym lamp LED
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 117
Andrzej PAWLAK, Agnieszka WOLSKA:
Praktyczne aspekkty niedopasowania zakresów spektralnych sond pomiarowych do obwowiązujących kryteriów oceny zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 123
Andrzej PAWLAK:
Błędy w projektowaniu oświetlenia pośredniego z diodami elektroluminescencyjnymi z wykorzystaniem programów komercyjnych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 141
Tomasz TARGOSIŃSKI:
Światła mijania a wypadki w nocy
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 153
Jadwiga TREDER, Iwona SOWIK, Anna BORKOWSKA, Krzysztof KLAMKOWSKI, Waldemar TREDER:
Aklimatyzacja mikrosadzonek truskawki z zastosowaniem doświetlania lampami LED
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 161