Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Language: PL | EN

Prace IEL 2016


PRACE IEL -  2016, vol. LXIII


Piotr GRZEJSZCZYK, Roman BARLIK:
Modelowanie trójmodułowego układu DC-DC z przekształtnikami typu DAB połączonymi szeregowo-równolegle
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 5
Kazimierz ZAKRZEWSKI:
Praca silnikowa generatora synchronicznego podczas awaryjnego połączenia z siecią elektroenergetyczną
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 23
Olgierd MAŁYSZKO, Sebastian SZKOLNY:
Predykcja nietypowych zjawisk dynamicznych w maszynach synchronicznych z magnesami trwałymi
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 31
Piotr GNACIŃSKI, Damian HALLMANN:
Wstępne badania wahań prędkości obrotowej silnika indukcyjnego zasilanego napięciem zawierającym subharmoniczne
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 49
Piotr GNACIŃSKI, Damian HALLMANN, Marcin PEPLIŃSKI:
Wstępny model polowy silnika indukcyjnego zasilanego napięciem zawierającym subharmoniczne
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 57
Sebastian SZKOLNY:
Techniki szybkiego prototypowania elektromechanicznych przetworników energii
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 67
Norbert MIELCZAREK:
Badania modulacji CPWM w przekształtnikach energoelektronicznych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 79
Michał JANASZEK:
Extended clarke transformation for n-phase systems
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 5
Maciej PAŃCZYK, Jan SIKORA:
A new imaging algorithm for electric capacitance tomography
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 27
Janusz BANDEL, Artur HEJDUK, Andrzej DZIERŻYŃSKI, Piotr KORYCKI, Henryk SIBILSKI:
Switching and lightning overvoltages and the required withstand voltage between the open contacts of 245 kV circuit breakers
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 43
Ewa Kolasińska, Bolesław MAZUREK:
Polyaniline doped with acids. Methods of synthesis and modification
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 61
Dominika GAWORSKA-KONIAREK, Jerzy BAJOREK, Wiesław WILCZYŃSKI:
Issues involved in using the direct metodhod for magnetic field strength measurement of electrical steel sheets - review
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 71
Janusz KURASZKIEWICZ, Janusz BANDEL, Artur HEJDUK, Krzysztof KRASUSKI, Andrzej DZIERŻYŃSKI, Karol STANISZEWSKI, Henryk SIBILSKI:
Indirect test circuit for testing high voltage fuses in overload conditions
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 82
Jacek SOSNOWSKI:
Superconducting cables - analysis of their operation and applications in electric grids
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 89
Wiesław SERUGA, Henryk ŚWIĄTEK:
Mgr inż. Henryk Goździk
     Cały tekst
     str. 97
Michał GWÓŹDŹ:
Novel controller for software-based balancing of current distribution in multi-channel converters
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 5
Zbigniew GORYCA:
A 500 W VAWT wind power microplant
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 17
Henryk SIBILSKI, Andrzej DZIERŻYŃSKI, Artur HEJDUK, Janusz KURASZKIEWICZ:
Changes to the SF6 outflow area in the nozzle of a high voltage auto-pneumatic circuit ccurrent interruption
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 25
Tadeusz DASZCZYŃSKI, Zbigniew POCHANKE:
Implementation of magnetic core frequency characteristics in modelling of power transformers
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 35
Arkadiusz GARDECKI, Aleksandra KAWALA-JANIK:
The application extending the capabilities of the human-robot interaction of the humanoid robot NAO
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 45
Piotr BOROWIK, Krzysztof CHWASTEK:
Analysis of performance for the direct global optimization algorithm
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 55
Wojciech MATELSKI, Eugeniusz ŁOWIEC, Stanisław ABRAMIK:
Symulator małej turbiny wiatrowej
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 63
Tomasz CEGIELSKI, Dawid BUJALSKI, Katarzyna KOWALCZYK, Janina GAJC_WOLSKA, Lucyna HEMKA:
Zastosowanie programowania emisji światła w doświetlaniu źródłami elektroluminescencyjnymi roślin pomidora
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 79
Michał KRYSTKOWIAK, Adam GULCZYŃSKI:
Model symulacyjny i eksperymentalny przekształtnika solarnego współpracującego z siecią energetyczną
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 95
Zbigniew WRÓBLEWSKI, Dariusz SZTAFROWSKI, Jacek GUMIELA:
Przeglad rozwiązań konstrukcyjnych napowietrznych linii elektroenergetycznych WN oraz możliwości ograniczania generowanych przez nie pól elektromagnetycznych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 105
Krystyna MACEK-KAMIŃSKA, MArcin KAMIŃSKI:
Zastosowanie narzędzi informatycznych stosowanych w tworzeniu stron internetowych do obliczeń symulacyjnych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 117
Przemysław SKRZYPCZAK, Jacek HAUSER, Marcin WESOŁOWSKI:
Adaptacja programów wspomagających projektowanie oświetlenia do symulacji radiacyjnego przekazywania ciepła
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 125
Paweł WIATR, Arkadiusz KRYŃSKI:
Układ ładowania akumulatorów litowo-jonowych zasilany z paneli fotowoltaicznych przeznaczony dla pojazdów elektrycznych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 133
Jerzy TCHÓRZEWSKI:
Możliwości poprawy modelu rozwoju KSE za pomocą obserwatorów stanu na przykładzie podsystemu mocy osiągalnej w elektrowniach ogółem
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 145
Marian GILEWSKI, Walenty OWIECZKO:
Zastosowanie kamery smugowej do pomiaru LEd-owych źródeł promieniowania
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 163
Wiesław SERUGA, Andrzej BUZE, Henryk ŚWIĄTEK:
Doc. dr inż. Józef Zamojski (1931-2015)
Cały tekst
     str. 173
Marcin WESOŁOWSKI, Przemysław SKRZYPCZAK, Jacek HAUSER:
Rezystancja termiczna diod LED a wiarygodność danych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 7

Maciej A. DZIENIAKOWSKI:
Analiza pracy rezonansowego układu LCL w warunkach nieciągłości prądu
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 21
Adam SMOLARCZYK, Waldemar CHMIELAK:
Program PSCAD/EMTDC jako wygodne narzędzie do modelowania linii napowietrznych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 31
Mirosław WCIŚLIK, Paweł STRZĄBAŁA:
Analiza wpływu indukcyjności zasilania na pracę prostownika mostkowego
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 49
Jerzy GARUS, Krystyna Maria NOGA, Ryszard STUDAŃSKI:
Wyznaczanie odpowiedzi kanału radiokomunikacyjnego za pomocą ciągu pseudolosowego
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 63
Zbigniew GORYCA:
Wentylator do pieca na paliwa stałe
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 75
Małgorzata ŁATKA, Tomasz PIECHOTA:
Kamery termowizyjne w ocenie jakości energii elektrycznej
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 83
Norbert MIELCAREK:
Badanie stabilności przekształtnika obniżającego napięcie z wykorzystaniem arytmetyki przedziałowej
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 93
Zbigniew WESOŁOWSKI:
Modelowanie probabilistyczne procesu przesyłania komunikatów w systemach rozproszonych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 105
Tomasz ADRIKOWSKI, Dawid BUŁA, Marian PASKO:
Dynamiczna kompensacja mocy biernej z użyciem 1-fazowego energetycznego filtru aktywnego
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 120
Mirosław WCIŚLIK, Karol SUCHENIA:
Modelowanie strat magnetycznych przyłączlnego silnika reluktancyjnego
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 131
Wiktoria GRYCAN, Zbigniew WRÓBLEWSKI, Mateusz OSADA:
Narzędzia do wyboru sprzedawcy i taryfy energii elektrycznej
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 145
Joanna BUDZISZ, Zbigniew WRÓBLEWSKI:
Model łącznika próżniowego w programie MATLAB do analizy przepięć i przetężeń wyłączeniowych w obwodach elektrycznych o charakterze pojemnościowym
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 155
Wiktoria GRYCAN, Zbigniew WRÓBLEWSKI:
Ocena modelowania dynamicznego jako narzędzia do prognozowania zużycia energii elektrycznej przez odbiorców indywidualnych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 167
Zbigniew WRÓBLEWSKI, Dariusz SZTAFROWSKI, Jacek GUMIELA:
Analiza rozkładu pola elektromagnetycznego pod linią elektroenergetyczną w rzeczywistych warunkach terenowych wolna od blędów wnoszonych przez wahania prądów
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 179
Lech BOROWIK, Artur CYWIŃSKI:
Projektowanie linii kablowych niskiego napięcia wykonanych z żył układanych równolegle
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 189
Adam ŻUCHOWSKI:
Zastosowanie koreltora Gukowa w układach regulacji automatycznej
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 205
Adam ŻUCHOWSKI:
Linearyzacja dynamiki modeli Wienera-Hammersteina oraz upraszczanie nieliniowych modeli dynamiki torów pomiarowych dla sygnałów wejściowych wolnozmiennych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 211
Joanna KOLASIŃSKA-PŁUSKA, Barbara GROCHOWICZ:
Modelowanie i symulacja cewki nieliniowej ze stratami w żelazie
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 217
Bogumiła WNUKOWSKA:
Zarządzanie energią w przemyśle
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 229