Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Language: PL | EN

Działalność w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki prowadzi prace normalizacyjne zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. Poniżej przedstawiamy dane związane z tą działalnością.


Lista Komitetów Technicznych, w których pracownicy Łukasiewicz - IEL pełnią funkcje kierownicze

Komitet Techniczny Przewodniczący Z-ca Przewodniczącego
Nr d.s
56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym dr hab. inż. Konrad Dąbała
65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych mgr inż. Katarzyna Gryzło
73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć mgr inż. Janusz Bandel


Pracownicy  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu  Elektrotechniki  będący członkami   Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 


Lp. Imię i nazwisko Komitet Techniczny
Nr ds.
1. mgr  inż. Michał Babiuch 68 Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
2. mgr inż. Janusz Bandel 81 Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
3. dr inż. Maciej Bogumił 281
56
Bezpieczeństwo Maszyn pod Względem Elektrycznym
4. mgr  inż.  Henryk Brzeziński 76 Izolatorów
5. mgr inż. Józef Dąbrowski 290 Technik Specjalnych w Elektryce
6. mgr inż.  Janusz Domański

62
77
Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
7. mgr inż. Lech Górecki 53 Kabli i przewodów
8. dr inż. Krzysztof Kasprzyk 289 Ceramiki Technicznej
9. dr inż. Krzysztof Kogut 289
76
Ceramiki Technicznej
Izolatorów
10. dr inż Krzysztof Krasuski 73

74
80
Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
11. dr inż. Zdzisław Krzemień 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
12. mgr inż. Andrzej Puternicki 4
8

Techniki Świetlnej
Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
13. dr hab. inż. Krzysztof Tomczuk, prof. IEl 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych