Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Language: PL | EN

Termomodernizacja


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki rozpoczął realizację nowego projektu pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.

Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt dotyczy kompleksowej głębokiej termomodernizacji 3 budynków należących do Instytutu Elektrotechniki w Warszawie - nr 7, 7a i 20, a jego realizacja ma na celu rozwiązanie problemu niskiej efektywności energetycznej tych budynków. Na jego osiągnięcie składają się następujące cele szczegółowe:

 • Komfort termiczny w budynkach,
 • Możliwie najwyższa neutralność środowiskowa budynków,
 • Poprawa stanu środowiska, w tym spadek emisji zanieczyszczenia,
 • Zgodność stanu infrastruktury z obowiązującymi wymogami formalno-prawnymi z zakresu ochrony środowiska.


Potrzeby/zidentyfikowane braki, którym odpowiadają cele Projektu:

 • zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów, w tym CO2,
 • poprawa komfortu korzystania z budynków przez pracowników,
 • zapewnienie pełnej zgodności stanu infrastruktury z aktualnymi wymogami formalno-prawnymi z zakresu ochrony środowiska naturalnego.


Wskaźniki rezultatu Projektu:

 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 239,52 Mg równoważnika CO2
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 3473,44GJ/rok
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej - 3348,65 GJ/rok
 • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 83 MWh/rok
 • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 3 049GJ/rok


Wskaźniki produktu:

 • liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 3
 • powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 7 985,82 m2
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,0399MW


Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2021

 

Nr projektu: POIS.01.03.01-00-0133/17

Wartość projektu: 5 345 537,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 684 678,88 zł

Minimalny wkład własny: 1 660 858,12 PLN

Umowa o dofinansowanie nr: POIS.01.03.01-00-0133/17-00 z dn. 01.08.2019 r.

Aneks do umowy o dofinansowanie nr: POIS.01.03.01-00-0133/17-01 z dn. 22.02.2021 r.

 

Mechanizm sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych przy realizacji projektu nr POIS.01.03.01-00-0133/17 „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Elektrotechniki w Warszawie

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Elektrotechniki w Warszawie”  - umowa o dofinansowanie Nr POIS.01.03.01-00-0133/17-00 z dn. 01.08.2019 r.  - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, poddziałanie 1.3.1, i wynikającym z niej obowiązkiem upublicznia informacji o funkcjonowaniu mechanizmu sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych przy realizacji projektu, Dyrekcja Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki informuje, że o stwierdzonych nieprawidłowościach i nadużyciach można powiadamiać poprzez:
- adres e- mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
- formularz elektroniczny dostępny pod adresem:
https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC