Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Language: PL | EN

Wydawnictwo

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki wydaje czasopismo Inżynieria Elektryczna (ISSN 2658-2600), czasopismo Prace Instytutu Elektrotechniki (ISSN-0032-6216) oraz książki naukowo-techniczne (Wydawnictwo Książkowe Instytutu Elektrotechniki)


INŻYNIERIA ELEKTRYCZNA - nowe spojrzenie, ważne tematy

Wydawany przez lata miesięcznik „Nowa Elektrotechnika” nie został całkowicie zapomniany. Z początkiem 2020 r. Instytut powrócił do wydawania popularnonaukowego czasopisma, tym razem w formie kwartalnika i pod nowym tytułem. W Inżynierii Elektrycznej publikujemy teksty naszych pracowników, prezentujemy Instytut i jego dokonania, a także działalność Łukasiewicza, nawiązując i pogłębiając współpracę z innymi instytutami w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Mamy nadzieję, że nowy kwartalnik szybko stanie się medium prezentującym działalności naszego Instytutu oraz Sieci na tle wyzwań współczesnej nauki i techniki, a przede wszystkim będzie ciekawą, inspirującą lekturą dla wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą elektrotechniką i elektrycznością w ogóle.

Kontakt

INŻYNIERIA ELEKTRYCZNA
ul. M. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
Fax: 22 11 25 444
  22 11 25 219
e-mail: inzynieria.elektryczna@iel.pl

Redaktor Naczelny:
dr inż. Sebastian Wydra

        
  


WYDAWNICTWO KSIĄŻKOWE IEL - 

Prace IEL

Prace Instytutu Elektrotechniki – wydawnictwo nieperiodyczne ukazujące się od 1951 r. Czasopiśmie publikowane są artykuły oryginalne i przeglądowe oraz prace habilitacyjne i skrócone prace doktorskie. Prace IEl otwarte są dla autorów spoza Instytutu – z kraju i zagranicy.

Wersja papierowa jest wersją pierwotną czasopisma.

W Pracach Instytutu Elektrotechniki publikowane są oryginalne*) prace naukowe, prace przeglądowe, prace habilitacyjne i skrócone prace doktorskie. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1951 roku.

*) Przez prace oryginalne należy rozumieć prace wcześniej niepublikowane w całości lub w ich znacznej części. Jeżeli artykuł jest fragmentem innej opublikowanej pracy, np. pracy doktorskiej lub habilitacyjnej, to należy umieścić ją w spisie literatury i poinformować redakcję.


WARUNKI PRENUMERATY

Wszystkie zeszyty można nabyć w  Wydawnictwie j Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki bądź też zamówić telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. Zamówione pozycje wysyłamy za zaliczeniem pocztowym, doliczając cenę przesyłki. Wystawiamy faktury VAT. Cena jednego egzemplarza wynosi 25 zł + 8% VAT + koszty wysyłki..

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
Fax: 22 11 25 445
  22 11 25 221
e-mail: 

Redaktora Naczelnego:

Sekretarz Redakcji:

Pliki do pobrania:
Oświadczenia Autorów –;

Instrukcja dla Autorów – artykuł – ;
Instrukcja dla Autorów – monografia – ;
Formularz recenzji;     
Numery zeszytów
  2020 vol. LXVI (nr 281)
  2018 vol. LXV
            (nr 280, 279, 278)
  2017 vol. LXIV
          (nr 277, 276)
 
2016 vol. LXIII
             (nr 275, 274, 273, 272)
 
2015 vol. LXII
             (nr 271, 270, 269, 268)
 
2014 vol. LXI
          (nr 267, 266, 265, 264
)
 
2013 vol. LX
          (nr 263, 262, 261
) 
  2012 vol. LIX
          (nr 260, 259, 258, 257, 256,
            255, 254)

  2011
vol. LVIII
          (nr 253, 252, 251, 250, 249
)
  2010 vol. LVII
          (nr 248, 247, 246, 245, 244
)
  2009 vol. LVI
          (nr 243, 242, 241, 240
)
  2008 vol. LV
          (nr 239, 238, 237, 236, 235,
           234
) 
  2007
vol. LIV
          (nr 233, 232, 231, 230)
  2006 vol. LIII
          (nr 229,  228, 227, 226)

  2005 vol. LII
          (nr 225, 224, 223, 222, 221)
 
2004 vol. LI
          (nr 220,
219)
 
2003 vol. L 
          (nr 218, 217, 216, 215
)
  2002 vol. XLIX 
          (nr 214, 213, 212, 211, 210)
 
2001 vol. XLVIII 
          (nr 209)

Zakres tematyczny czasopisma:
W Pracach IEl publikowane są artykuły z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki ze szczególnym uwzględnieniem następujących dziedzin:
- automatyka i robotyka
- budowa i eksploatacja maszyn i aparatów elektrycznych
- energoelektronika
- elektroenergetyka
- elektrotechnika teoretyczna
- energia odnawialna
- informatyka w elektrotechnice
- inżynieria materiałowa (materiałoznawstwo elektrotechniczne)
- kompatybilność elektromagnetyczna
- miernictwo elektryczne
- nadprzewodnictwo l
- trakcja elektryczna
- ochrona środowiska.
 
Redakcja przyjmuje artykuły w języku polskim lub angielskim. Ze względu na zalecenia MNiSW preferowane są prace w języku angielskim. Prace powinny być dostarczone w postaci sformatowanej. Instrukcję dla Autorów umieszczono poniżej. Autorzy starający się o publikację swoich artykułów w Pracach IEl zobowiązani są do wypełnienia oświadczeń o oryginalności i prawach autorskich. Pliki do pobrania zamieszczono poniżej. Wypełnione i podpisane oświadczenia należy nadesłać na adres redakcji.

Wszystkie artykuły naukowe zgłoszone do publikacji w czasopiśmie są recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych Recenzentów. Recenzenci zobowiązani są do obiektywnej oceny opiniowanego manuskryptu. Personalia Recenzentów nie są ujawniane Autorom i pozostają do wiadomości redakcji. Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem o przyjęcie lub odrzucenie artykułu – formularz recenzji umieszczono poniżej.

Wydawnictwo zatwierdza tekst do druku, jeśli:
• Recenzenci nie zgłaszają żadnych uwag,
• Autorzy zastosują się do przekazanych im zaleceń merytorycznych i formalnych,
• Redaktor Naczelny wyrazi zgodę na druk.

Pod koniec każdego roku kalendarzowego – w ostatnim zeszycie, a także w wersji on-line (linki poniżej) – redakcja publikuje listę wszystkich recenzentów współpracujących w danym roku z wydawnictwem.

Prace IEl
indeksowane są w następujących bazach: BazTech, e-PNP, Google Scholar, IBUK, Index Copernicus, EBSCO oraz Inspec.