Pomoc dla Ukrainy – tym razem z inicjatywy pracowników Łukasiewicz-IEL zorganizowaliśmy zbiórkę ciepłej odzieży dla mieszkańców Ukrainy. Zebrane dary przekazaliśmy Fundacji „Dobra Sprawa”, która dostarczyła je najbardziej potrzebującym.

Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” i Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych (INS) założyły Klaster Polskie Technologie Bazaltowe. Do współpracy w ramach Klastra dołączyło dotychczas 28 podmiotów, a wśród nich Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego nastąpiło 3 listopada br. w siedzibie Centrum Łukasiewicz w Warszawie. Utworzony Klaster będzie służył transferowi wiedzy w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań w sektorze technologii bazaltowych oraz kompozytów z ich zastosowaniem.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 października 2022 r. wszczęto postępowanie wspólne pn.  Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego powierzchni laboratoryjnej, biurowej oraz części wspólnych inwestycji o nazwie „Budowa Centrów Kompetencji Łukasiewicza” zlokalizowanej  w Macierzyszu, nr sprawy: BZP.201.24.2022.

Z głębokim żalem informujemy, że 13 października 2022 roku, zmarł Pan Prof. Bolesław Mazurek (1938-2022).

Wieloletni pracownik Instytutu Elektrotechniki (1993-2017). Od 1997 roku pełnił funkcję dyrektora Oddziału Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego Instytutu Elektrotechniki we Wrocławiu. Od 2011 roku był członkiem Rady Naukowej IEL, w której pełnił funkcję zastępcy Przewodniczącego.