Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Dostawa paliwa gazowego na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz” prowadzonym przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.

23 czerwca br. odbyło się spotkanie inauguracyjne konsorcjum badawczo-rozwojowego łącznie siedmiu podmiotów z Polski, Austrii, Turcji i Portugalii powołanego w ramach Inicjatywy EUREKA.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu

Już jutro na XV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach z ramienia Sieci Badawczej Łukasiewicz, w panelu „Polski wodór: strategia i praktyka” wystąpi dr inż. Marcin Parchomiuk - Zastępca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji Łukasiewicz- Instytutu Elektrotechniki.