28 kwietnia w Łukasiewicz - Instytucie Elektrotechniki odbyło się spotkanie podczas którego prowadzono rozmowy w zakresie zastosowania nowych technologii

#GreenPower - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej.

W dniach 20-22 kwietnia 2022 r. trwać będzie Szczyt Klimatyczny TogetAir.

Z urządzeń do ładowania telefonów komórkowych będą mogli korzystać uchodźcy z Ukrainy, którzy przed wojną z Rosją uciekają do Polski. Ich twórcami są pracownicy Sieci Badawczej Łukasiewicz.