Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest: "Dostawa paliwa gazowego na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz" prowadzonym przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest: "Zakup sportowych kart/karnetów/abonamentów miesięcznych dla pracowników, osób towarzyszących i dzieci dla wybranych podmiotów Sieci Badawczej Łukasiewicz"

Analiza metod sterowania silnika typu BLDC w stanie pracy generatorowej – to temat seminarium doktoranckiego, które odbyło się 7 czerwca w siedzibie #Łukasiewicz - IEL.

Tematem przewodnim aktualnego numeru naszego kwartalnika jest materiałoznawstwo oraz powiązany z tym recykling.