Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz” prowadzonym przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.

10 marca 2022 r. gościliśmy w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Elektrotechniki posła na Sejm RP Krzysztofa Kozika, przewodniczącego w parlamentarnym zespole ds. Rozwoju Technologii Wodorowych w Polsce oraz Stanisława Sowińskiego, dyrektora firmy Energia Innowacje.

Dzień kobiet

Na łamach kolejnego, 8 numeru Inżynierii Elektrycznej poruszamy tematykę, w której od lat jesteśmy specjalistami m.in. są to badania dotyczące weryfikacji bezpieczeństwa w elektroenergetyce.