Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zapewnienia kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych. Reguluje również zasady ochrony danych osobowych w celu zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Stosujemy wymogi stawiane przez RODO, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i zapewniania praw osób, których dane dotyczą.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Z RODO IEL
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW (ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) IEL
KLAUZULA-INFORMACYJNA - dostęp do informacji publicznej IEL
KLAUZULA-INFORMACYJNA - skarga i wniosek od podmiotu danych IEL
KLAUZULA-INFORMACYJNA - skarga i wniosek od podmiotu trzeciego IEL
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY IEL
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DZIENNIKARZY IEL
KLAUZULA-INFORMACYJNA dla biznesu IEL
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH IEL