REC-EPOXY-GOZ

Projekty zakończone

Inwestycja „Linia technologiczna obróbki recyklatu kompozytowego” – REC-EPOXY-GOZ jest dofinansowana z dotacji celowej Prezesa Centrum Łukasiewicz.

Całkowita wartość inwestycji: 430 000,00 PLN

Dofinansowanie: 344 000 PLN

Inwestycja polega na utworzeniu linii technologicznej do obróbki recyklatu kompozytowego poprzez identyfikację procesów jednostkowych koniecznych do przeprowadzenie w celu rozdrobnienia recyklatu niejednorodnego wzmacnianego włóknem ciągłym, ciętym i wypełniaczami proszkowymi, przegląd rynku i wybór rozwiązań technologicznych obejmujących wysokowydajne, przemysłowe: moździerze, gniotowniki, noże, młyny i inne i finalnie ustawienie, połączenie segmentów linii elementami konstrukcyjno-transportowymi.

Linia technologiczna otworzy możliwość prowadzenia prac B+R w szeroko pojętej dziedzinie recyklingu zarówno materiałów kompozytowych, jak i ceramicznych pochodzących z odpadów branży elektroenergetycznej, ich obróbki i powtórnego wykorzystania w obszarach elektrotechniki, budownictwa, wyposażenia wnętrz i innych.