S2SP

Projekty zakończone

Informujemy, że jesteśmy beneficjentem projektu dofinansowanego ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach PROGRAMU GEKON (II konkurs)  pt.: Mobilny system zasilania statków napięciem średnim z nadbrzeży portowych elementem zwiększenia ekologiczności i ekonomiczności transportu morskiego

Projekt dotyczy opracowania skalowalnego systemu S2SP (Shore to Ship Power) składającego się z podstacji AC/DC, kablowego systemu dystrybucji energii prądem stałym i mobilnych terminali DC/AC, umiejscawianych u nadbrzeży w zależności od potrzeb. Terminal zostanie posadowiony na przewoźnej platformie i wyposażony w systemy podawania kabla zasilającego na statek. Mobilny terminal będzie zawierał wymienną aparaturę łączeniową, transformator dopasowujący i wielopoziomowy przekształtnik energoelektroniczny DC/AC. Jego cechą będzie też możliwość autosynchronizacji z siecią okrętową i zwiększania mocy systemu S2SP poprzez pracę równoległą lub szeregową. Planowane do opracowania i weryfikacji w skali 1:1 mobilne rozwiązanie S2SP, będzie podstawą do unifikacji i zmniejszenia kosztów instalacji systemów zasilania statków z nadbrzeży z portowych, ograniczających hałas i emisję szkodliwych substancji w porcie oraz koszty energii w porównaniu z tradycyjnym wykorzystaniem zespołów prądotwórczych.

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

Lider

Okres realizacji projektu: lipiec 2015 ÷ marzec 2017
Wysokość dofinansowania projektu: 7 711 750 PLN
Wysokość dofinansowania zadań realizowanych w IEl: 2 700 000 PLN